Dochodzenie odszkodowania

Polacy mają problem z dochodzeniem swoich praw w razie wypadku za granicą Co roku poza granicą naszego kraju dochodzi do kilkunastu tysięcy wypadków, w których osobami poszkodowanymi są Polacy.

Analitycy podkreślają, że w takich sytuacjach kwestie związane z ubezpieczeniem, zakresem i wysokością odszkodowania Bielsko jego wypłaty uregulowane są przez prawo miejscowe, o czym wie niewielu podróżujących. Zdecydowana większość z nich zapomina również o wykupieniu stosownego ubezpieczenia, które w razie nagłego zdarzenia może zaoszczędzić wielu problemów. Polak który został poszkodowany w wypadku poza granicą zazwyczaj nie wie, jak dochodzić swoich praw, jak ubiegać się o odszkodowanie Bielsko Biała i jakie kroki i zabezpieczenia prawne powinien podjąć. W dużej mierze dotyczy to wydarzeń, do których dochodzi na obrębie Unii Europejskiej. Przede wszystkim nie do finiszu wiemy, jak korzystać z przepisów tzw. IV dyrektywy. Chodzi o te zapisy które dają obywatelom Unii Europejskiej m. in. swobodę poruszania się należytym samochodem po krajach Społeczności, posiadając jedynie wykupioną polisę obowiązkowego zabezpieczenia OC do auta. Dyrektywa ta nakłada na Przedsiębiorstwa Ubezpieczeń obowiązek ustanowienia w wszystkim z państw unijnych agenta do spraw roszczeń. Dzięki takiemu prawnemu wyjściu możliwe jest załatwienie każdych formalności w tym kraju i to w języku, skąd pochodzi osoba poszkodowana. Problem w tym, że formalności te w wszelkim państwie Unii Europejskiej istnieją inne. – Co do wzorce, jeśli wypadek będzie posiadał miejsce na terenie obcego państwa i podstawą odpowiedzialności będzie czyn niedozwolony jakiegoś sprawcy, za którego odpowiada ubezpieczyciel, to będzie on określał wysokość świadczeń oraz wzorce ich przyznawania na bazie prawa miejscowego. Ważne są okoliczności zaistniałego wydarzenia i zebrane przy tym argumenty, na których opierać się będzie poszkodowany występujący o zadośćuczynienie i odszkodowanie Brzeszcze , a także kwestie proceduralne. Przykładem mogą być w Czechy gdzie uzyskanie świadczenia, odszkodowawczego rekompensującego uszczerbek na zdrowiu, wiąże się z koniecznością przedstawienia zaświadczenia policji z sale zdarzenia. W przeciwnym razie najwidoczniej osoby poszkodowane spotkają się z odmową.

Dlatego w przypadku urazów na osobie, doznanych za granicą bezwzględnie należy przywołać na miejsce zdarzenia patrol policji. Okazuje się to powszechnie najważniejszym dowodem dla ubezpieczyciela, który w innym przypadku, tylko na podstawie oświadczenia, może odmówić wypłacenia zabezpieczenia. Jeśli nikt z uczestników wydarzenia lub wypadku nie doznał obrażeń na zdrowiu, a poszkodowany godzi się na sporządzenie oświadczenia, musi przynajmniej pamiętać o sporządzeniu szczegółowej notatki. Powinna ona zawierać charakterystyczne dane personalne sprawcy, a więc jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz markę i numer rejestracyjny samochodu, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego i numer polisy. Wątpliwości budzi często wysokość przyznanego zabezpieczenia. Opiera się ona o przyjęty w danym kraju sposób szacowania krzywd. W Czechach podstawowe świadczenie wyceniane jest według skali punktowej. Każdy z określonych krzywd ma swoją „wartość”. – Np. typowy uraz kręgosłupa. Może się okazać, że za jego wycenę otrzymamy kilkaset pln, co w Polsce się już nie zdarza. W naszym systemie prawnym to wyrok określa wysokość świadczenia, biorąc pod uwagę zasięg krzywd. Ale nie tylko nasi sąsiedzi Czesi w ten sposób „taryfikują” odniesione urazy. – W Irlandii występuje tzw. Book of quantum, czyli zbiór zaleceń z góry wyceniających straty na zdrowiu i określające kwotowo, jak za konkretne zdarzenie zostanie wyceniona szkoda. Sposób zgłaszania szkód i ubieganie się o zabezpieczenie zależy w dużej mierze od tego, w jakim kraju wydarzył się incydent i jakie obywatelstwo mają jego uczestnicy. Dzięki unijnym regulacjom zawartym m. in. w IV Dyrektywie, podróży po krajach europejskich nie musimy się obawiać. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy wybieramy się w więcej odległe i egzotyczne tereny. Warto rozważyć wówczas rozszerzenie startowego pakietu ubezpieczeń o ubezpieczenie ochrony prawnej. – Jeżeli chodzi o incydenty na terenie krajów takich, jak Egipt czy państwa Ameryki Łacińskiej, będziemy musieli dochodzić zabezpieczenia przed tamtejszymi sądami, co bez pomocy miejscowego prawnika jest trudne. Tym bardziej, że tamtejsze procedury prawne są niezwykle długotrwałe. Teoretycznie bez tego powinniśmy uzyskać pomoc odszkodowanie Bielsko-Biała od polskiego konsula w wiadomym kraju, ale może ona napotkać na pewne trudności organizacyjne lub może być udzielona w niewystarczającym zakresie.